Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thị Trấn Lịch Hội Thượng

Ấp Sóc Lèo B - Thị Trấn Lịch Hội Thượng
2993850661
trande-thcslichhoithuong@edu.viettel.vn