Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 221
Năm 2022 : 797
 • Lê Hoàng Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0902690912
  • Email:
   lehoangkhai901@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0963 527 304
  • Email:
   thanhhai0279@gmail.com
 • Lý Thanh Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0984 987 959
  • Email:
   lythanhduc@gmail.com
 • Huỳnh Ngọc Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   01649 828 003
  • Email:
   huynhngoctu1991@gmail.com
 • Phạm Minh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946 434 889
  • Email:
   phamminhcuong@gmail.com
 • Huỳnh Hữu Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01657 556 030
Video Clip
Tài liệu mới