Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 06 : 109
Năm 2021 : 1.890
 • Lâm Tú Nghiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
 • Trương Bích Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   011675 719 681
 • Triệu Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0902 559 310
 • Lê Hoàng Khải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0902690912
  • Email:
   lehoangkhai901@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0963 527 304
  • Email:
   thanhhai0279@gmail.com
 • Trần Minh Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0985 542 638
  • Email:
   minhtruonghs1@gmail.com
 • Tiêu Minh Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
 • Tạ Kim Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01657 373 919
  • Email:
   takimthom@gmail.com
 • Nguyễn Văn Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
 • Tăng Huỳnh Thon
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
Video Clip
Tài liệu mới